Välkommen!

Är du intresserad av masur och slöjdvirke har du kommit rätt.

Jag har på dessa sidor samlat kunskap om framför allt masurbjörk. Min ambition är att utveckla sidorna så att de blir en bra kunskapskälla och väg till vidare kontakt.

Mitt intresse för skog och slöjdvirke väcktes för många år sedan. Jag är idag jägmästare och brukar en skogsgård i Västergötland. Jag sågar och handlar med slöjdvirke.

Under mitt examensarbete ”The Natural Distribution and Variation of Curly Birch in Sweden” fick jag möjlighet att lära mig mycket om masurbjörk. Jag har sedan fortsatt att studera och lära mig mera om masurbjörk och andra fascinerande trädslag.

Johan Emanuelsson

 

Bild: Lars Davner,  Skogen bild

 

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102