Försäljning

Föreläsningar
Jag kan erbjuda föreläsningar om masur och om lövskogsskötsel. Jag har hittills föreläst på olika exkursioner och konferenser anordnade av SLU, Lövträinstitutet m.m. Jag har också en utställning för virke och virkesfenomen.

Virke för slöjd och snickeri
Jag säljer virke för slöjd och snickeri. Jag säljer genom postorder och direkt från lagret, med kontant betalning eller mot faktura. Jag har inriktat mig mot försäljning av framför allt masurbjörk, men jag har även sågat virke av: al, alm, ask, asp, björk, flammbjörk, ek, hägg, körsbär, lind, lärk, lönn, rönn, sälg. Jag har också brakved, en, gullregn, syren, vrilar, samt knoppmasur av olika trädslag.

Masurbjörkens virke förekommer i en mängd olika kvalitéer och prisklasser. Jag säljer det mesta masurvirket sågade till plankor i 25, 35 och 50 mm tjocklek. Plankornas vikt ligger normalt mellan 1 och 15 kg. Mitt pris är 60 kr / kg för det allra finaste virket, ner till 5 kr / kg för det enklaste. Masurvirke för 5 kr / kg motsvarar ett pris på knappt 4000 kr / m3 (priser exkl. moms (25%)).Det är främst masurmönstrets täthet som avgör kvalitén.

Björkvirl.
Foto: Eva Riise

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102