Masur
Vad är masur?

Masur är ett uråldrigt ord med betydelsen livligt mönstrad. Masurvirken är alltså mönstrade på ett eller annat sätt, normalt med mörkare inslag än i den normala veden, och de uppvisar en kraftig flammighet. 

Årsringar, märgstrålar och en del andra mönster från t.ex. insekter och svampar brukar inte föras till begreppet masur, men dessa egenskaper kan ändå göra virket mycket dekorativt. 

Masurvirke bildas när trädet växer och kan antingen orsakas av en störning i cambiet (tillväxtzonen), så kallad cambiemasur, eller genom att en stor mängd knoppar bildas som sedan växer in i veden, så kallad knoppmasur.

Cambiemasur: Bland cambiemasur intar den störning som förekommer hos vårtbjörken en särställning. Den kallas allmänt för masurbjörk, är mycket dekorativ, kan odlas och är jämfört med annan masur lätt att förädla. 

Hos övriga trädslag är cambiemasur än ovanligare än hos Vårtbjörken, men kan antagligen förekomma hos de flesta arter även om karaktären på virkena blir olika.

 

Cambiemasur hos björk. 

Vad är masur
Knoppmasur
Flammighet
Vrilar
Masurbjörk

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102