Masur - Flammighet

Flammighet ger ”liv” åt virket och är ett sorts ljusspel mellan mörkare och ljusare partier som ändrar karaktär då virkesbiten vinklas. Det fungerar genom att vedens fibrer (celler) ser olika ut från olika håll. Då man ser vedfibrerna, som är formade som små cylindrar, från sidan, reflekterar de det mesta av ljuset och dom ser ljusa ut. Ser man fibrerna från kortsidan så tittar man ner i deras inre och de verkar mörka. För att man ska få en flammig effekt krävs det att fibrerna i veden har växt vågformigt. Runt kvistar och förgreningar får man alltid en viss flammighet och dessutom ofta på den konkava sidan av krökar, speciellt på rotben. Effekten av det flammiga virket framträder bäst om virket är fuktigt eller behandlat med någon olja. Med hjälp av betsning kan man förstärka karaktären än mer. Flammigheten ger en del av karaktären till masurvirken, men flammighet kan också uppträda på egen hand hos i stort sagt alla trädslag. Vårtbjörken får ofta en vackert flammig ved och kallas då för flammbjörk, men om veden är riktigt starkt och oregelbundet flammig så kallas den för ismasur. Lönn och al får också en fin flammved. Om veden är ordentligt flammig är efterfrågan stor, men det är sällan man får ut något större mervärde av flammig ved, lika ofta efterfrågas ved som är helt slät och utan liv. Det finns ett stort utrymme för ett bättre utnyttjande av vårt ofta flammiga virke. Ett fint exempel på utnyttjande av flammig ved är presentatörsbordet på SVT´s Aktuellt. Sargen är gjord av flammbjörk och fronten av grovmönstrad masurbjörk.

För att man ska få en flammig effekt krävs det att fibrerna i veden har växt vågformigt. Runt kvistar och förgreningar får man alltid en viss flammighet och dessutom ofta på den konkava sidan av krökar, speciellt på rotben. Foto: Björn Riise

Vad är masur
Knoppmasur
Flammighet
Vrilar
Masurbjörk

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102