Skogsbruksfrågor - 
Skogens olika värden

Markägarna får i dag betalt för det virke de producerar. De borde också få betalt för de värden som samhället i övrigt tycker att de borde producera, t.ex. natur- och rekreationsvärden. 

I dag finns det vissa ekonomiska incitament till att hålla naturvärdena låga på fastigheterna vilket är mycket olyckligt. Markägaren kan förlora ekonomisk på naturvärden genom att de kan inskränka möjligheterna till att realisera virkesvärdena, men han kan också förlora en del av sin bestämmanderätt över marken. 

Markägaren borde i stället få ekonomisk ersättning för de biologiska och de rekreativa värden han producerar. Det skulle ge de bästa motiven till att behålla och även skapa nya sådana värden. Det är lika viktigt att producera nya värden som att skydda de som redan finns.

 

Skogen har många värden. Foto Björn Riise.

Olika trädslag
Viltstammarna
Skogens olika värden

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504 241 02