Masurbjörk - Inledning
Inledning
Masurbjörk är en varieté av vårtbjörken (Betula pendula) och de från vanlig björk avvikande egenskaperna är alltså genetiskt betingade.

Det vetenskapliga namnet på masurbjörk, inklusive auteur (de personer som har gjort den vetenskapliga beskrivningen), är Betula pendula Roth var. Carelica (Merkl.) Sok..

I vissa äldre källor används masurbjörk som namn för vårtbjörken, vilket ibland orsakar förvirring ännu idag. Masurbjörken har mönstrad ved och urskiljs på bildningssättet av vedmönstret från andra björkar med masurved.

Det är en störning i cambiezonen (tillväxtlager mellan ved och bark) som orsakar masurbjörkens mönster. Det är dåligt känt hur processen går till i detalj men följande kan tjäna som en modell. 

Under tillväxtprocessen av ved och bark sker små bristningar i cambiet, vilket medför att veden infärgas av fenoler (olika bruna nyanser) samtidigt som tillväxten stoppas där bristningen har skett. Runt bristningspunkterna växer veden normalt vilket medför att vedytan kommer att bli ojämn med små gropar där bristningarna har skett. När tillväxten fortskrider bildas det oftast fler bristningar i anslutning till groparna och bildningen av masurved fortsätter. Förutom infärgning av fenoler blir veden flammig på grund av att fibrerna följer ojämnheterna på vedytan.

Vårtbjörk.
Foto: Eva Riise

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102