Masurbjörk - Veden

Masurbjörkens ved är mycket värdefull och uppskattad. Masurbjörken kallas ibland för skogens vita guld, med syftning på det höga virkespriset.

Masurbjörkens ved kännetecknas i tvärsnittet (vilket man ser om man kapar en trissa av en stam) av bruna V-formade tecken, som är riktade med spetsen in mot stammens mitt. Kanten mellan bark och ved är ojämn. I radialsnittet (vilket fås om man gör ett snitt genom märgen) syns masurmönstret som ganska långa vågformiga streck. I tangentialsnittet (vilket fås om man gör ett snitt vinkelrät mot radialsnittet, och alltså parallellt med barken) kommer masurmönstret bäst till sin rätt och det är detta mönster som fås fram då man svarvar fanér. Tangentialsnittets mönster är oregelbundet med bruna streck formade som allehanda krokar. 

Masurbjörkens mönster ”mognar” och blir mer oregelbundet när trädet blir äldre och man har kommit en bit ut från centrum. Veden är tung, hård och svår att klyva och är därför lämplig i vissa utsatta konstruktioner.

Det förekommer förväxlingar mellan masurbjörkens virke och björkved med mönster bildade av en insekt som heter Björkbastfluga. Björkbastflugan avsätter mönster i en stor andel av våra björkar och gör som larv en smal gång i björkarnas cambie, från kronan och ner längs stammen. Gången brunfärgas och vallas över. I tvärsnittet ser mönstret ut som små bruna streck som är svagt böjda och följer årsringarna.

 

Veden är tung, hård och svår att klyva och är därför lämplig i vissa utsatta konstruktioner.
Foto: Lars Davner, Skogenbild.

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102