Masurbjörk - Odling

Om man ska odla masurbjörk är det främst plantering som gäller som etableringsmetod. Man kan välja plantor som är fröförökade eller sådana som är klonade genom mikroförmering. 

Fröplantor är billigast, men inte alla av dessa kommer att utveckla sig till masurbjörkar. Masurbjörksandelen varierar från 50 upp till 95 %. De vårtbjörkar som inte kommer att bilda masurved måste gallras bort relativt tidigt, tex vid 10 års ålder, för att de inte ska konkurrera med de långsamväxande masurbjörkarna.

De klonade plantorna kommer till 100 % att bli masurbjörkar. 

Man kan också utnyttja stubbskott från avverkade masurbjörkar eller satsa på självföryngring med frö från lämpliga moderträd. 

Gemensamt för de olika systemen är att det krävs en intensiv skötsel med återkommande kvistrensningar och gallringar för bästa resultat.

 

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102