Masurbjörk - Användning
Masurbjörkens virke används till produktion av fanér för möbelindustrin eller som slöjdmaterial i tex knivskaft. 

Priserna för rundvirke kan vara så höga som 25 kr / kg eller ännu högre för de bästa fanérkvalitéerna, motsvarande 25 000 kr / m3. För klent och kvistigt virke kan priserna vara 5 - 10 kr / kg. 

Att hitta perfekta virkesstycken är svårt då de ofta är behäftade med olika fel. Stammarna är ofta krokiga och kvistiga med grova grenar och dessutom är rödkärna och röta vanligt. 

Den viktigaste kvalitetsfaktorn är ändå ett väl utvecklat masurmönster. Mönstret kan ofta hittas i alla delar av trädet men de delar som har växt fortast och är grövst är oftast de bästa. 

Fanér tillverkas främst i Tyskland medan slöjdalster främst tillverkas i Sverige, Norge och Finland. 

Det är Finland som har bedrivit mest forskning, handel och odling av masurbjörk de senaste 50 åren. Det är också i Finland man har en fungerande virkesmarknad och ett ordentligt kontaktnät. En del virke kommer från Ryssland, och är då nästan uteslutande avverkat illegalt.

Masurbjörken är ett populärt träslag för slöjd. Bild: Björn Riise

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102